oferta – kopia2


Plagiat.pl jest polskim liderem z wieloletnim doświadczeniem w branży systemów antyplagiatowych. Samodzielnie tworzymy i rozwijamy narzędzie służące do weryfikacji oryginalności tekstów. Zaufało nam już ponad 400 uczelni
w Polsce i na świecie, a także ponad 130 instytucje pozauczelnianych.Indywidualne Sprawdzenia

writing-828911_1920

Sprawdzenie Indywidualne

Możliwość indywidualnego sprawdzenia dostępna jest dla każdego, kto w prosty i szybki sposób chciałby poddać analizie jeden lub kilka dokumentów.
digital-marketing-1433427_1920

Analiza na zamówienie

Usługa Analizy na zamówienie polega na porównaniu dwóch lub większej liczby dokumentów tekstowych dostępnych zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej.

Biznes

workstation-336369_1920

Antyplagiat

Antyplagiat® dla biznesu to najlepsze wsparcie dla wydawnictw, instytucji, firm, blogerów i innych autorów w procesie weryfikowania oryginalności tekstów oraz ochrony własnych publikacji.
magnifier-424567_1920

BookWatch

Monitoring Antypiracki - BookWatch jest dedykowany wydawcom, twórcom i innym właścicielom treści, którym zależy na bezpieczeństwie oryginalności ich własności.

Uczelnia

sm

Antyplagiat

System Antyplagiat jest podstawowym narzędziem umożliwiającym weryfikację pracy dyplomowej oraz prac zaliczeniowych pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń. Oferujemy przeszukiwanie najobszerniejszej bazy referencyjnej spośród rozwiązań dostępnych na polskim rynku...
connect-2777620_1920.

Integracja z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

Dzięki integracji z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym prace dyplomowe skierowane do sprawdzenia w systemie Antyplagiat będą automatycznie kierowane do sprawdzenia w systemie ministerialnym.
system-3327289_1920

AKAMBIKO

System AKAMBIKO to aplikacja internetowa integrująca ministerialne systemy dedykowane szkolnictwu wyższemu. AKAMBIKO dzięki integracji umożliwia obsługę kilku systemów z jednego konta użytkownika, tym samym redukując czas poświęcany przez pracowników na realizację wymogów ustawowych oraz związane z tym koszty uczelni.
kenya

Akademicki System Archiwizacji Prac

To aplikacja pełniąca rolę elektronicznego archiwum wraz z obiegiem prac dyplomowych. Umożliwia włączenie analizy antyplagiatowej w proces dyplomowania kończący się wysłaniem obronionej pracy do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Szkoły Średnie

Inne usługi:

Nowe_biuro

Antyplagiat dla Szkół

joao-silas-72563

Monitoring Antyplagiatowy
Referencje

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Dziekan wydziału zarządzania i ekonomii, Politechnika Gdańska


Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług, jakie świadczy Plagiat.pl. Firma reaguje niemal natychmiastowo na nasze potrzeby, wspiera nas w realizacji działań antyplagiatowych na wydziale oraz docenia nasze wysiłki na polu walki z plagiatami.

Prof. dr hab. Teresa Gardocka

Kierownik Katedry Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Plagiat.pl dostarcza nie tylko rozwiązań technologicznych pomocnych w zidentyfikowaniu nieuczciwych zachowań, ale również niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania zapory antyplagiatowej na uczelni.

prof. dr hab. Ryszard Cach

Prorektor ds. nauczania, Uniwersytet Wrocławski


Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań Uczelni, przede wszystkim w zakresie nie zwiększania obciążeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w związku z wykorzystaniem systemu. Antyplagiat stanowi przydatne narzędzie w uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia.

Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, Szkoła Główna Handlowa


Wychodząc z przeświadczenia o zasadności wykorzystywania instrumentów, których prewencyjne funkcje dobrze służą społeczności akademickiej oraz mając na uwadze wieloletnią i dobrze układającą się współpracę z Plagiat.pl rekomenduję program identyfikujący znamiona pracy niesamodzielnej wszystkim uczelniom, dla których uczciwość i rzetelność naukowa jest sprawą pierwszorzędnej wagi.

Bądźmy w kontakcie